Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Koleje Mazowieckie – Spotkanie pracodawcy ze związkami zawodowymi


Podwyżka wynagrodzeń KM 2018

Zmiany w Regulaminie pracy, ZUZP, Regulaminie ruchomego czasu pracy oraz Regulaminie premiowania kierowników pociągów i konduktorów były tematem spotkania Pracodawcy ze związkami zawodowymi, które odbyło się 21 lipca 2020 r.

 

Przesyłając stronie społecznej agendę spotkania Pracodawca zaproponował omówienie spraw związanych ze zmianami w ZUZP, Regulaminie Pracy, Regulaminie ruchomego czasu pracy i Regulaminie premiowania kierowników pociągu i konduktorów.

Zmiany w ZUZP

Przedstawiając proponowane zmiany do ZUZP, polegające na dopisaniu do Załącznika nr 1 – Taryfikator stanowisk pracy, stanowisk:

  1. Starszy specjalista ds. BHP,
  2. Starszy inspektor ds. BHP,
  3. Inspektor ds. BHP,

Pracodawca wskazał na konieczność wprowadzenia ww. zmian wynikające z zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.

Po przeprowadzeniu dyskusji związki zawodowe wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian do ZUZP.

Regulamin pracy

Wprowadzenie zmian dotyczących przydziału środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego (tzw. Rental) oraz zmian w tabeli norm czasu pracy na przyjęcie / zdanie oraz próby hamulca pociągów przez drużyny trakcyjne znalazły się w propozycji zmian do Regulaminu pracy.

Wobec zdecydowanego sprzeciwu strony społecznej Pracodawca wycofał z agendy spotkania propozycje zmian związanych z przydziałem środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego (tzw. Rental).

Odnosząc się do propozycji zmian w Tabeli norm czasu na przyjecie / zdanie oraz prób hamulca pociągów przez drużyny trakcyjne w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. strona społeczna zwróciła uwagę, iż proponowane zmiany są niezgodne z Instrukcją KMw-56. Aby wyeliminować tą niezgodność strona społeczna zaproponowała aby do czasu wejścia zmian do ww. Instrukcji wprowadzić, w formie polecenia następujące regulacje:

POLECENIE

W związku z koniecznością uszczegółowienia zapisów Instrukcji KMw-56, której konieczność wynikła podczas chronometrażu czasu pracy maszynistów – poleca się:

  1. Próbę hamulca postojowego wykonywać tylko z kabiny prowadzącej.
  2. Działanie hamulca postojowego sprawdzać równolegle podczas sprawdzania zahamowania i odhamowania hamulca zespolonego w trakcie szczegółowej próby hamulca.
  3. Oględziny techniczne i próbę szczelności wykonywać podczas sprawdzania zahamowania i odhamowania hamulca zespolonego w trakcie szczegółowej próby hamulca.
  4. Próbę hamulca ręcznego wykonywać ma osoba wykonująca próbę hamulca i maszynista, gdzie maszynista dokonuje zahamowania i odhamowania, a osoba wykonująca próbę sprawdza działanie hamulca.

Ponadto strona społeczna zwróciła uwagę że w przeprowadzonym chronometrażu nie został uwzględniony nowy tabor. Związki zawodowe wnioskują, aby przed wprowadzeniem zmian wykonać chronometraż na ww. taborze oraz aby w przyszłości każdy nowy tabor w ciągu trzech miesięcy od wprowadzenia do użytkowania w Spółce był poddany takim pomiarom.

W swoim stanowisku strona społeczna po raz kolejny zgłosiła wniosek o uregulowanie zasad stosowania w Spółce monitoringu i dostępu do elektronicznej poczty służbowej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Regulamin ruchomego czasu pracy

Zgłaszając uwagi do proponowanych przez Pracodawcę zmian w Regulaminie ruchomego czasu pracy związki zawodowe wskazały, że zapis proponowany prze Pracodawcę, dotyczący zgłaszania swojej nieobecności Wydziałowi Ogólnopracowniczemu jest sprzeczny z zapisem z Regulaminu pracy, który przewiduje zgłaszanie nieobecności bezpośredniemu przełożonemu. 

Ponadto strona społeczna wskazała że niektóre zapisy proponowane przez Pracodawcę są mniej korzystne niż zapisy obecnie obowiązujące wnioskując o pozostawienie ich bez zmian.

Pracodawca przychylił się do uwag związków zawodowych. Strony ustaliły że po uwzględnieniu ww. uwag wprowadzają Aneks nr 1 do Regulaminu ruchomego czasu pracy.

Regulamin premiowania kierowników pociągu i konduktorów.

Wobec braku propozycji zmian do ww. Regulaminu strona społeczna oświadczyła, że przedstawi swoje stanowisko po przedstawieniu przez pracodawcę zmian kwoty bazowej. Pracodawca zobowiązał się do przedstawienia swojej propozycji w październiku br.

Ustalono, że do 31 lipca 2020 r. związki zawodowe zgłoszą tematy do omówienia na najbliższym spotkaniu. Termin następnego spotkania zostanie ustalony w trybie roboczym.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowali: kol. Norbert Bartman, przewodniczący OZZPT MOZ w Warszawie oraz kol. Agnieszka Wiśniewska, wiceprzewodnicząca OZZPT MOZ w Warszawie.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Nasz profil Facebook

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Kalendarz wpisów

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archiwum