Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – uproszczenie zasad naliczania wynagrodzeń dla drużyn konduktorskich


Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń uzgodnione

W Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. trwają prace nad optymalizacją systemu wynagrodzeń. w dniu 2 lutego br. obradował zespół zadaniowy ds. uroszczenia sposobu naliczania wynagrodzeń pracowników drużyn trakcyjnych (pisaliśmy o tym tutaj). W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie zespołu zadaniowego ds. uproszczenia wynagrodzeń pracowników drużyn konduktorskich (o powołaniu ww. zespołów pisaliśmy tutaj).

 

Podobnie jak spotkanie zespołu zadaniowego ds. uproszczenia sposobu naliczania wynagrodzeń pracowników drużyn trakcyjnych również i to spotkanie  zakończyło się niepowodzeniem.

Pracodawca nie przedstawił stronie społecznej żadnych materiałów ani analiz uzasadniających proponowane zmiany. Nie mając żadnych materiałów źródłowych związki zawodowe uznały że kontynuowanie rozmów z Pracodawcą nie ma żadnego uzasadnienia.

Pracodawca zaproponował aby do wynagrodzenia zasadniczego włączyć:

  • ekwiwalent, za pranie i naprawę odzieży roboczej, ochronnej oraz naprawę obuwia,
  • ryczałt za posiłki regeneracyjno – wzmacniające, 

Strony nie osiągnęły porozumienia w tym zakresie.

Związki zawodowe zgłosiły wniosek, o przygotowanie, przez Pracodawcę dokładnej analizy wszystkich składników wynagrodzeń występujących w drużynach konduktorskich wraz z symulacją ewaluacji tych składników.

Strona społeczna zgłosiła także wniosek, o wystąpienie przez Pracodawcę do Głównego Inspektoratu ZUS-u, o wydanie wiążących opinii dotyczących skutków włączenia do wynagrodzenia deputatu węglowego oraz wpływu zaproponowanych, przez Pracodawcę rozwiązań na przyznawanie emerytur pomostowych dla osób zatrudnionych w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze.

Ustalono, że kolejne spotkanie zespołu odbędzie się 20 lutego 2020 r. O jego przebiegu będziemy Was informować na bieżąco.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu w pracach ww. zespołu reprezentuje kol. Agnieszka Wiśniewska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy