Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – trwają prace nad zmianą zasad wynagradzania


Podwyżka wynagrodzeń KM 2018

W spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. trwają prace nad optymalizacją systemu wynagrodzeń (pisaliśmy o tym tutaj). Celem prac jest uproszczenie sposobu naliczania wynagrodzeń.

 

Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2020 roku podjął dwie Uchwały w sprawie powołania zespołów zadaniowych ds. uproszczenia sposobu naliczania wynagrodzeń pracowników drużyn konduktorskich (Uchwała Nr 5/Z/2020) oraz pracowników drużyn trakcyjnych (Uchwała Nr 6/Z/2020).

stół konferencyjnyW skład zespołu zadaniowego ds. uproszczenia sposobu naliczania wynagrodzeń pracowników drużyn konduktorskich weszli przedstawiciele Pracodawcy oraz niżej wymienionych związków zawodowych:

 1. Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pasażerskich Przewozów Regionalnych;
 2. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;
 3. Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich w RP;
 4. Ogólnopolskiego Związku zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie;
 5. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników KM.

W zespole zadaniowym ds. uproszczenia naliczania wynagrodzeń pracowników drużyn trakcyjnych stronę społeczną reprezentują przedstawiciele następujących związków zawodowych:

 1. Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pasażerskich Przewozów Regionalnych;
 2. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;
 3. Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Mazowsza i Podlasia;
 4. Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce;
 5. Ogólnopolskiego Związku zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie;
 6. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników KM.

Zadaniem ww. Zespołów zadaniowych jest określenie możliwości i skutków uproszczenia sposobu naliczania wynagrodzeń poprzez zmniejszenie liczby pochodnych.

Zespoły mają obowiązek składania na posiedzenia Zarządu Spółki KM raportów z prowadzonych prac nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Pierwszy raport należy przedłożyć na posiedzenie Zarządu Spółki KM, do 28 lutego 2020 roku.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, w pracach zespołu zadaniowego ds. uproszczenia sposobu naliczania wynagrodzeń pracowników drużyn konduktorskich, reprezentuje kol. Agnieszka Wiśniewska, wiceprzewodnicząca OZZPT MOZ w Warszawie. Natomiast w pracach zespołu zadaniowego ds. uproszczenia sposobu naliczania wynagrodzeń pracowników drużyn trakcyjnych Związek reprezentuje kol. Robert Góra, wiceprzewodniczący OZZPT MOZ w Warszawie.

O postępach prac zespołów będziemy Was informować na bieżąco.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy