Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Znamy zasady wdrożenia podwyżki wynagrodzeń


W dniu 29 czerwca 2018r. w Spółce "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. odbyła się kolejna tura negocjacji płacowych. 

W dniu dzisiejszym (02.06.2022 r.) w siedzibie Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. odbyło się spotkanie partnerów społecznych dotyczące ustalenia zasad wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki.

 

Przypominamy, że na spotkaniu w dniu 28 kwietnia br. strony wspólnie uzgodniły, że pracownicy Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. otrzymają wzrost wynagrodzeń zasadniczych średnio w wysokości 500,00 zł. (pisaliśmy o tym tutaj…)

Rozpoczynając spotkanie dotyczące ustalenia zasad wdrożenia podwyżki wynagrodzeń przedstawiciel Pracodawcy poinformował związki zawodowe o przyjęciu przez Właściciela informacji o wysokości podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki w wysokości średnio 500,00 zł na pracownika do uposażenia zasadniczego.

Strona społeczna przypomniała Pracodawcy o konieczności zachowania wyższego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom, którzy sprzedali swoje uprawnienia do urlopu dodatkowego – zgodnie z zapisami Porozumienia wprowadzającego ZUZP.

Po przeprowadzeniu negocjacji strona społeczna przedstawiła Pracodawcy wspólne stanowisko dotyczące zasad wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w roku 2022:

  1. od 1 lipca br. Pracodawca wdroży podwyżkę wynagrodzeń w wysokości minimum 440,00 zł do uposażenia zasadniczego dla każdego pracownika;
  2. pozostała kwota w wysokości 60 zł pozostaje w dyspozycji Pracodawcy, w celu wyrównania dysproporcji w grupach zawodowych;
  3. pracownicy zatrudnieni od 1 kwietnia 2021 r. oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy na zastępstwo otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości minimum 300,00 zł do uposażenia zasadniczego;
  4. osoby, będące w okresie wypowiedzenia na dzień wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń, nie otrzymają podwyżki wynagrodzeń. Z ograniczenia tego wyłączone są osoby przechodzące na emeryturę lub rentę.

Zmiany w ZUZP

Przed spotkaniem strona społeczna otrzymała treść projektu załącznika nr 13 do ZUZP – „Nagrody jubileuszowe”. Pracodawca zaproponował aby załącznik dotyczący nagród jubileuszowych stanowił treść Protokołu dodatkowego nr 4 do ZUZP. Strona społeczna zaakceptowała propozycję Pracodawcy.

W protokole ze spotkania zamieszczono wpis informujący, że w spotkaniu brali udział także przedstawiciele organizacji związkowych, które nie są sygnatariuszami ZUZP, bez prawa głosu.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Kończąc spotkanie strony wspólnie ustaliły termin następnego spotkania partnerów społecznych na dzień 7 czerwca br.

Opracowanie: Sławomir Szopiński

 

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy