Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Kole Mazowieckie – zmiana zasad wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki


Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń uzgodnione

Podczas spotkania partnerów społecznych, które odbyło się w dniu 07.06,2022 r. w siedzibie Spółki pracodawca zmienił stanowisko w sprawie zasad wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki (pisaliśmy o tym tutaj…). Stanowisko Pracodawcy poparło trzy organizacje związkowe.

Rozpoczynając spotkanie przedstawiciel Pracodawcy poinformował zakładowe organizacje związkowe o nowej propozycji sposobu podziału środków przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń. Zgodnie z propozycją Pracodawcy od 1 lipca br. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń w wysokości minimum 400,00 zł do uposażenia zasadniczego dla każdego pracownika . Pozostała kwota 100,00 zł pozostaje do dyspozycji Pracodawcy, w celu wyrównania dysproporcji w grupach zawodowych.

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania (przeczytasz o tym tutaj …), pracownicy zatrudnieni od 1 kwietnia 2021 r. oraz osoby pracujące na umowie na zastępstwo otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości minimum 300,00 zł do uposażenia zasadniczego. Osoby, będące w okresie wypowiedzenia na dzień wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń, nie otrzymają podwyżki wynagrodzenia. Z ograniczenia tego wyłączone są osoby przechodzące na emeryturę lub rentę. 

Strona społeczna podtrzymała swoją propozycję z poprzedniego spotkania proponując wdrożenie podwyżki wynagrodzeń w wysokości minimum 440,00 zł do uposażenia zasadniczego dla każdego pracownika i przeznaczenie 60,00 zł od osoby do dyspozycji Pracodawcy, w celu wyrównania dysproporcji w grupach zawodowych (więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj …).

W związku z brakiem zgody ze strony Pracodawcy na propozycję podziału środków na wzrost wynagrodzeń ustaloną na spotkaniu w dniu 2 czerwca br. przedstawiciele sześciu organizacji związkowych:

  1. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników KM;
  2. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie;
  3. Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce;
  4. Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich w Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Mazowsza i Podlasia;
  6. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Maszynistów Rzeczypospolitej;

zmienili swoje stanowisko proponując od 1 lipca 2022 r. wdrożenie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki w wysokości 500,00 zł do uposażenia zasadniczego dla każdego pracownika (z zachowaniem ww. wyłączeń).

Dziwi zachowanie trzech pozostałych organizacji Związkowych:

  1. NSZZ Solidarność;
  2. Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pasażerskich Przewozów Regionalnych;
  3. Związku Zawodowego Pracowników Kolei Mazowieckich;

które złamały wspólne stanowisko związków zawodowych i poparły propozycję Pracodawcy. W tym miejscu należy zadać pytanie czyje interesy reprezentują przedstawiciele tych organizacji?

Zerwanie wspólnego stanowiska organizacji związkowych otwiera Pracodawcy drogę do wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w trybie administracyjnym według zasad, które zaproponował Pracodawca na początku spotkania. Postępowanie trzech organizacji związkowych, które zerwały wspólne stanowisko związków zawodowych i poparły stanowisko Pracodawcy pozostawię Waszej ocenie.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie, który zgłosił wniosek o przedstawienie przez Pracodawcę stronie społecznej planu i wykonania funduszu wynagrodzeń za lata 2020 i 2021.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy