Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Śląskie – spotkanie z Zarządem Spółki


Koleje Śląskie wyróżniające

8 października 2018 r., w siedzibie Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. odbyło się spotkanie organizacyjne zarządu Spółki z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

 
Prezes Kolei Śląskich
Wojciech Dinges, Prezes Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Od 1 sierpnia 2018 r. w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. działa komórka organizacyjna Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. Bezpośrednio po rozpoczęciu działalności przedstawiciele OZZPT zabiegali o zorganizowanie spotkania z kierownictwem Kolei Śląskich w celu omówienia spraw organizacyjnych partnerów społecznych.

Do spotkania doszło w dniu 8 października 2018 r. Zarząd Spółki Koleje Śląskie, podczas spotkania reprezentowali Pan Wojciech Dinges, prezes zarządu oraz Pani Renata Szczygieł, członek zarządu. 

Renata Szczygieł
Renata Szczygieł, Członek Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, podczas spotkania reprezentowali: kol. Ryszard Filochowski, przewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, kol. Bogusław Dworak, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Łódzki, kol. Andrzej Pilis, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Łódzki.

Podczas spotkania zostały omówione sprawy organizacyjne dotyczące działania komórki organizacyjnej OZZPT na terenie Kolei Śląskich. Przedstawiciele OZZPT przekazali Zarządowi Spółki aktualny Statut Związku, KRS oraz zaświadczenie o przynależności do OPZZ. Zgłosili również akces wstąpienia OZZPT jako strony w prawa i obowiązki obowiązujących u pracodawcy aktów prawa pracy.

Pracodawca przekazał przedstawicielom związku kopie: ZUZP, Regulaminu Pracy, Regulaminu ZFŚS oraz Regulaminów Premiowania.

Strony ustaliły sposób przekazywania korespondencji a także inne sprawy związane z wzajemną komunikacją. Pracodawca i przedstawiciele OZZPT wzajemne złożyli deklarację w wzajemnej współpracy z poszanowaniem interesów każdej ze stron.

W dniu 8 października odbyło się również spotkanie Zarządu spółki z działającymi w Spółce związkami zawodowymi dotyczące oceny funkcjonowania Regulaminów premiowania. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas tego spotkania reprezentowała kol. Ewa Pogoda, członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Łódzki.

Wszystkich pracowników Spółki Koleje Śląskie serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Pamiętaj nasze motto: „Twój problem – Naszym problemem” to nie tylko puste słowa.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy