logo ozzpt 15 lat
ikona
Nasze Motto:
Twój problem, Naszym problemem
Dołącz do Nas, razem możemy więcej

Koronawirus – Odległość półtora metra między stanowiskami czy pracownikami?


Tarcza antykryzysowa

Z najnowszych przepisów dotyczących przeciwdziałania COVID-19 wynika, że obowiązkiem zakładu pracy jest zapewnienie między stanowiskami pracy odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m. Co jednak w sytuacji, gdy w obrębie jednego stanowiska pracuje więcej niż jedna osoba? Czy między takimi pracownikami również powinna być zachowana ww. odległość? I czy podlega to kontroli?

 

Epidemia związana z COVID-19 w dużym stopniu przekłada się na relację pracodawca – pracownik. Obowiązujące dotychczas przepisy (kodeks pracy i przepisy wykonawcze) – regulujące ich wzajemne prawa i obowiązki, w tym z zakresu bhp – okazały się być jednak rozwiązaniami niewystarczającymi, aby minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w procesie pracy. Niezbędne stało się wprowadzanie przepisów, które podwyższyłyby poziom bezpieczeństwa. Najnowszym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 792, dalej rozporządzenie w sprawie ograniczeń).

Przewiduje ono, że zakłady pracy niezależnie od podstawy zatrudnienia obowiązane są – do odwołania – zapewnić podwładnym:

  • rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, oraz
  • odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Powyższy przepis (powtarzany też we wcześniejszych rozporządzeniach w niezmienionym kształcie) może nasuwać wątpliwości w zakresie jego prawidłowego stosowania. Wynika to stąd, że rozporządzenie w sprawie ograniczeń nie definiuje stanowiska pracy na potrzeby stosowania właściwych odległości między tymi stanowiskami. Z uwagi na brak takiej szczególnej regulacji należy odwołać się do definicji stanowiska pracy z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 173, poz. 1034). Odróżnia ono „miejsce pracy” od „stanowiska pracy”.

I tak miejscem pracy jest „miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy”, z kolei stanowiskiem pracy jest „przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę”.

Z przywołanej definicji „stanowiska pracy” wynika, że w ramach przestrzeni pracy w obrębie owego stanowiska praca może być wykonywana przez jednego pracownika lub przez zespół. I choć rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp nie wyjaśnia, czym jest zespół, to należy jednak przyjąć, że chodzi o przynajmniej dwie osoby wykonujące pracę w obrębie jednego stanowiska (bez względu na to, czy osoby te pracują razem w celu osiągnięcia wspólnego celu, czy każda z nich wykonuje swoje obowiązki w sposób niezależny).

Odległość między stanowiskami pracyJak zatem pogodzić to, że przepisem, który stanowi, że obowiązkiem zakładu pracy jest zapewnienie co najmniej 1,5-metrowej odległości między stanowiskami pracy z możliwością wykonywania zadań w obrębie jednego stanowiska przez kilku pracowników? Należy tu opowiedzieć się za szeroką interpretacją obowiązku w zakresie minimalnej odległości – niezależnie od tego, że przepis odwołuje się do stanowiska pracy, a nie do pracowników. Właściwym postępowaniem, które będzie w pełni realizowało cel przepisu, będzie zapewnienie minimalnej odległości 1,5 m nie tylko pomiędzy formalnie wydzielonymi stanowiskami pracy, lecz również pomiędzy pracownikami wykonującymi pracę w obrębie jednego stanowiska. W przeciwnym razie trudno mówić o racjonalnym wypełnieniu obowiązku związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenach zakładów pracy (patrz przykład)

PRZYKŁAD – Znaczenie ma charakter pracy

Pracodawca w jednym pomieszczeniu zorganizował cztery stanowiska pracy. Odległość pomiędzy mini wynosi 3 m, natomiast w obrębie każdego stanowiska pracę świadczą dwaj pracownicy oddaleni od siebie o 1 m. W takiej sytuacji pracodawca mógłby uznać, że formalne wymogi zawarte w rozporządzeniu w sprawie ograniczeń są zachowane. Problemem jest jednak odległość między poszczególnymi pracownikami w obrębie jednego stanowiska pracy. W celu zapewnienia pełnej realizacji przepisów należy przyjąć, że należy rozmieścić pracowników w ramach każdego ze stanowisk pracy tak, aby odległość między nimi wynosiła przynajmniej półtora metra, a dopiero jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na charakter wykonywanej pracy, konieczne będzie zapewnienie im środków ochrony osobistej związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Pozostaje pytanie, czy i kto może weryfikować w praktyce respektowanie obowiązku zachowania właściwej odległości między stanowiskami a pracownikami – czy leży to w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Państwowej Inspekcji Pracy? Źródłem rozporządzenia w sprawie ograniczeń jest ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 567) – co może sugerować, że właściwym organem będzie inspekcja sanitarna. Potwierdzeniem tego są przepisy o nakładaniu kar pieniężnych w związku z nieprzestrzeganiem nakazów, zakazów lub ograniczeń zawarte w specustawie. Wynika z nich, że kary w drodze decyzji administracyjnej wymierza państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny. Natomiast PIP, jak się przynajmniej wydaje, powinna w okresie epidemii COVID-19 prowadzić czynności kontrolno-nadzorcze. Zarówno pod kątem dotychczasowych regulacji prawa pracy, bhp oraz legalności zatrudnienia, jak i tych nowych przepisów wprowadzanych w ramach tarcz antykryzysowych, które regulują bezpośrednio relacje pracodawca – pracownik, a nie są przepisami o charakterze sanitarnym.

Autor: Sebastian Kryczka

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on delicious
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nasz profil Facebook

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Kalendarium wpisów

Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Archiwum

>>>Epidemia koronawirusa nie lekceważ zagrożenia *** Polska: 25 669 osób zarażonych koronawirusem - w dniu dzisiejszym 259 nowych przypadków zarażenia koronawirusem; Zmarło aż 1 143 osoby zarażone koronawirusem; Dotychczas wyzdrowiało tylko 12 641 osób *** Nie lekceważ epidemii! Bądź rozsądny pozostań w domu! Zachowuj higienę - często myj i dezynfekuj ręce! Noś maseczki w miejscach publicznych<<< *** >>>Epidemia koronawirusa nie lekceważ zagrożenia *** Polska: 25 669 osób zarażonych koronawirusem - w dniu dzisiejszym 259 nowych przypadków zarażenia koronawirusem; Zmarło aż 1 143 osoby zarażone koronawirusem; Dotychczas wyzdrowiało tylko 12 641 osób *** Nie lekceważ epidemii! Bądź rozsądny pozostań w domu! Zachowuj higienę - często myj i dezynfekuj ręce! Noś maseczki w miejscach publicznych<<< *** >>>Epidemia koronawirusa nie lekceważ zagrożenia *** Polska: 25 669 osób zarażonych koronawirusem - w dniu dzisiejszym 259 nowych przypadków zarażenia koronawirusem; Zmarło aż 1 143 osoby zarażone koronawirusem; Dotychczas wyzdrowiało tylko 12 641 osób *** Nie lekceważ epidemii! Bądź rozsądny pozostań w domu! Zachowuj higienę - często myj i dezynfekuj ręce! Noś maseczki w miejscach publicznych<<< *** >>>Epidemia koronawirusa nie lekceważ zagrożenia *** Polska: 25 669 osób zarażonych koronawirusem - w dniu dzisiejszym 259 nowych przypadków zarażenia koronawirusem; Zmarło aż 1 143 osoby zarażone koronawirusem; Dotychczas wyzdrowiało tylko 12 641 osób *** Nie lekceważ epidemii! Bądź rozsądny pozostań w domu! Zachowuj higienę - często myj i dezynfekuj ręce! Noś maseczki w miejscach publicznych<<< ***