Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

PKP CARGO – znamy wysokość gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza


PKP Cargo

W dniu 27 listopada w Warszawie, pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo Spółka Akcyjna zostało podpisane porozumienie dotyczące zwiększenia gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza

 

W związku z postanowieniami ust. 5 Porozumienia pomiędzy Stronami Zakładwego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez Centrale i Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawartego e dniu 19 czerwca 2019 r. (pisaliśmy o tym tutaj) oraz postulatem zwiększenia gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza wysuniętym przez Centrale Związkowe, strony w wyniku negocjacji ustalają co następuje:

  1. Z okazji Święta Kolejarza w 2019 r. pracownikom PKP CARGO S.A. zostanie wypłacona gratyfikacja pieniężna, o której mowa w § 67 ust. 5 i 6 ZUZP, w wysokości podwyższonej o 200,00 zł.
  2. Uzgodniona kwota gratyfikacji zostanie wypłacona w terminie wypłaty wynagrodzenia za listopad 2019 r.
  3. Realizacja ustaleń, o których mowa w ust. 1 i 2 będzie oznaczać wykonanie przez PKP CARGO S.A. ustaleń zawartych w ust. 5 Porozumienia z dnia 19 czerwca 2019 r. (pisaliśmy o tym tutaj) oraz postulatu z dnia 16 października 2019 r.
  4. Strony rekomendują wypłacenie gratyfikacji w Spółkach Grupy PKP CARGO na zasadach analogicznych jak w niniejszym Porozumieniu, o ile będzie to uzasadnione ich sytuacją ekonomiczną.
  5. Warunkiem wejścia w życie niniejszego porozumienia jest podjęcie przez Zarząd PKP CARGO S.A. uchwały wyrażającej zgodę na jego zawarcie.

Opracowanie: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy