Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

PKP Intercity S.A. – Związki zawodowe żądają podwyżki wynagrodzeń


dłonie, puzle

Mając na uwadze bardzo wysoki stopień inflacji co bezpośrednio przekłada się na wzrost cen środków spożywczych, cen energii oraz kosztów utrzymania gospodarstw domowych 11 Central związkowych wystąpiło do Zarządu PKP Intercity S.A. z wnioskiem o wdrożenie podwyżki wynagrodzeń.

 

W dniu 26 lipca br. odbyło się spotkanie Central Krajowych Związków Zawodowych działających w Spółce PKP Intercity S.A. dotyczące omówienia trudnej sytuacji pracowników związanej z obniżeniem wartości pieniądza spowodowanej wciąż rosnąca inflacją. Owocem ww. spotkania było pisemne wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o wdrożenie dla Pracowników Spółki podwyżki wynagrodzeń.

W wystąpieniu pisemnym Związki Zawodowe wnoszą o wdrożenie od 1 sierpnia 2022 r. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PKP Intercity S.A., wynagradzanych na podstawie ZUZP, w kwocie 500 zł do wynagrodzenia zasadniczego plus pochodne, przeciętnie na jednego zatrudnionego w Spółce. Ponadto strona społeczna wnioskuje o wdrożenie proporcjonalnej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP, tzn. wynagradzanych na podstawie wskaźnika. 

Sygnatariusze ww. pisma postulują o pilne podjęcie rozmów w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP Intercity S.A.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas ww. spotkania reprezentowali kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT oraz kol. Sebastian Dworak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT.

Pismo związków zawodowych znajdziesz tutaj …..

Opracował: Sławomir Szopiński

 

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy