Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Tag: Podwyżka wynagrodzeń


W dniu dzisiejszym, w Spółce “Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. odbyło się spotkanie partnerów społecznych podczas, którego strony ustaliły zasady wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki.   Podpisaniem porozumienia w sprawie zasad wzrostu wynagrodzeń zakończyło się kolejne spotkanie Pracodawcy z Read more…


W środę, 21 sierpnia 2019 roku, w siedzibie “PKP Intercity” S.A., Zakład Południowy w Krakowie odbyło się spotkanie Pracodawcy, z działającymi w zakładzie związkami zawodowymi, dotyczące zasad wdrożenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Zakładu.   Strony wspólnie ustaliły, że wdrożenie podwyżki Read more…


Po wznowieniu dialogu społecznego (pisaliśmy o tym tutaj) pracodawca, niespodziewanie zwołał kolejne posiedzenie dotyczące wzrostu wynagrodzeń w roku 2019. Kontynuując dialog strony osiągnęły porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń.    Spotkanie otworzył Pan Robert Stępień, Prezes Zarządu “Koleje Mazowieckie-KM” sp z Read more…


W dniu 07 sierpnia 2019 r. w Spółce PKP Intercity S.A. odbyło się kolejne spotkanie partnerów społecznych w ramach toczącego się dialogu społecznego. W wyniku negocjacji strony osiągnęły porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki w 2019 r.   Read more…


W dniu 16 maja 2019 roku w Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano porozumienie o wdrożeniu w 2019 r. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki.   Podpisaniem porozumienia zakończyło się spotkanie Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z Read more…


Ustalenie zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzeń, było tematem kolejnego spotkania Zarządu Spółki “Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., z działającymi w Spółce związkami zawodowymi. Niestety strony nie osiągnęły porozumienia.   30 lipca 2018 r., w siedzibie Spółki “Koleje Read more…


23 lipca 2018 r., w Spółce “Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. odbyła się kolejna tura negocjacji w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki. W wyniku kompromisu strony ustaliły wysokość wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki w wysokości, średnio 250 zł netto Read more…

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum