Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

POLREGIO S.A. – W Łódzkim Zakładzie wybrano Społecznych Inspektorów Pracy


SIP

W POLREGIO S.A. Łódzkim Zakładzie w Łodzi zakończyły się wybory Społecznych Inspektorów pracy na okres kadencji 2024-2028.

 

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach Kodeksu pracy i innych przepisach wydanych na jego podstawie oraz, ustawie o SIP w POLREGIO S.A. przeprowadzono wybory Społecznych inspektorów pracy. W wyniku wyborów wybrano:

  • kol. Włodzimierza Janiaka do pełnienia funkcji Zakładowego Inspektora Pracy oraz Wydziałowego Inspektora Pracy w Biurze Zakładu;
  • kol. Agatę Bednarską do pełnienia funkcji Wydziałowego Inspektora Pracy Sekcji Łódź (PRS);
  • kol. Sławomira Szopińskiego do pełnienia funkcji Wydziałowego Inspektora Pracy Sekcji Częstochowa (PRSU).

Nad prawidłowością przeprowadzenia wyborów nadzór sprawowała Komisja wyborcza w składzie:

  1. kol. Dariusz Kozera, OM OŁ NSZZ „Solidarność” – przewodniczący Komisji Wyborczej;
  2. kol. Katarzyna Włodarczyk, MOZ ZZK OC w Łodzi – sekretarz Komisji Wyborczej;
  3. kol. Piotr Tarnowski, ZZMK w Łodzi – członek Komisji Wyborczej.

Nowo wybranym Społecznym Inspektorom Pracy serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów i owocnej pracy na rzecz wszystkich pracowników Zakładu.

Opracował: Piotr Rykowski

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ulotka
ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy