Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

To już pewne znamy wysokość odpisów na zfśs w 2020 r.


zfśs świnka skarbonka i monety

W 2020 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy liczyć od podstawy wynoszącej 4134,02 zł. Wysokość odpisu na fundusz i świadczenia urlopowego w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1550,26 zł.


Ustawą z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 wprowadzono nową podstawę wymiaru odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) w 2020 r. W tym roku odpisu na zfśs w maksymalnej wysokości należy dokonać od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2018 r., tj. od 4134,02 zł. Jest to nowa kwota bazowa, którą należy też uwzględnić przy ustalaniu wysokości świadczenia urlopowego w najwyższej wysokości (pisaliśmy o tym tutaj).

Zmianie uległa też wysokość odpisu na ten fundusz dla nauczycieli. W przypadku tej grupy zawodowej do ustalenia wysokości odpisów należy stosować kwotę bazową obowiązującą 1 stycznia 2018 r., tj. 2752,92 zł. Ustawa wprowadzająca wskazane zmiany obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2020 r. i obecnie oczekuje na podpis prezydenta.

Pracodawcy, którzy dokonali już odpisów na fundusz i ich wpłaty na rachunek zfśs abo wypłacili uprawnionym pracownikom świadczenia urlopowe obliczone od ostatnio obowiązującej podstawy wymiaru, tj. od 1 sierpnia 2019 r. i od kwoty 3389,90 zł, powinni wyrównać ich wysokość.

W 2020 r. obowiązek tworzenia funduszu socjalnego mają pracodawcy, którzy 1 stycznia 2020 r. zatrudniają co najmniej:

  • 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa.

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą fundusz bez względu na liczbę pracowników zatrudnianych 1 stycznia 2020 r. Podmioty, które dobrowolnie utworzyły zfśs, mogą ustalić odpis na fundusz w dowolnej wysokości i przekazać środki w ustalonym przez siebie terminie.

Źródło: Infor

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy