Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

W 2022 roku wzrośnie kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


zfśs świnka skarbonka i monety

W przyszłym roku o 112,71 zł wzrośnie kwota odprowadzana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) za każdego pracownika. Rząd postanowił odmrozić podstawę do naliczania odpisu, choć nie całkowicie.

 

Tak wynika z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 r. W jej art. 37 przewidziana jest zmiana dotycząca ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 746). Zgodnie z jej przepisami fundusz jest tworzony u pracodawców, którzy mają minimum 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, u tych zatrudniających 20–50 osób (na wniosek zakładowej organizacji związkowej) oraz w jednostkach sfery budżetowej bez względu na liczbę pracowników. ZFŚS jest zasilany pieniędzmi pochodzącymi z odpisu podstawowego, a jest on naliczany – za każdą zatrudnioną osobę – od podstawy, którą stanowi 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z roku poprzedniego lub jego drugiego półrocza, jeśli było wyższe.

Co do zasady w 2022 r. na ZFŚS powinna więc trafić kwota stanowiąca 37,5 proc. średniej pensji z 2021 r. (lub jego drugiego półrocza). Jednak w poprzednich latach kolejne rządy wiele razy odchodziły od stosowania tej reguły i decydowały się na zamrożenie odpisu na fundusz. Tak stało się też w 2021 r., w którym na fundusz wpłacane jest 1550,26 zł, czyli 37,5 proc. przeciętnej płacy z drugiej połowy 2018 r. Podobnie było w 2020 r.

W 2022 r. Ministerstwo Finansów zaproponowało w ustawie okołobudżetowej, aby odpis był odprowadzany od średniej pensji z drugiego półrocza 2019 r., która wynosiła 4434,58 zł. W efekcie kwota naliczana na ZFŚS będzie wynosić 1662,97 zł. I chociaż odpis będzie wyższy niż w ostatnich dwóch latach, to ze względu na to, że jego odmrożenie nie jest pełne, i tak będzie niższy od tego gwarantowanego przez przepisy ustawy.

– Propozycja rządu wydaje się o tyle zasadna, że przedsiębiorstwa działają cały czas w realiach pandemii, a wyższy odpis na ZFŚS przekłada się na wzrost kosztów prowadzenia działalności, zwłaszcza w przypadku dużych zakładów pracy – mówi Arkadiusz Pączka z Pracodawców RP.

Dodaje, że nawet częściowe odmrożenie odpisu przyniesie oszczędności dla budżetu państwa ze względu na obligatoryjność tworzenia funduszu w administracji.

Podobne rozwiązanie jak w przypadku pracodawców prowadzących ZFŚS na zasadach ogólnych projekt ustawy przewiduje też dla tych, którzy naliczają odpisy na podstawie odrębnych przepisów. Chodzi tutaj m.in. o szkoły, dla których kwestie związane z ZFŚS reguluje Karta nauczyciela. W przyszłym roku ich organy prowadzące będą ustalać odpis na funduszu na podstawie kwoty bazowej z 1 stycznia 2019 r.

Autor: Michalina Topolewska

Artykuł pochodzi z: Dziennika Gazeta Prawna

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum