Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Wyższe odpisy zfśs w 2019 roku


ZFŚS 2019

Dla pracodawców, którzy w 2019 r. utworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie), i będą dokonywać odpisu na ten fundusz w maksymalnej wysokości, zmieni się podstawa do jego obliczenia. Będzie stanowić ją przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., tj. 3278,14 zł. Ponadto w 2019 r. zmieni się kwota bazowa do ustalenia odpisu na zfśs dla nauczycieli, która wyniesie 2717,59 zł.

 

W 2019 r. obowiązek tworzenia funduszu socjalnego będą mieć pracodawcy, którzy 1 stycznia 2019 r. będą zatrudniać co najmniej:

  • 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa.

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą fundusz bez względu na liczbę pracowników zatrudnianych 1 stycznia 2019 r.

Pracodawcy, którzy dobrowolnie utworzą zfśs, będą mogli ustalić odpis na fundusz w dowolnej wysokości i przekazać środki w ustalonym przez siebie terminie.

odpis na zfśs w 2019W 2019 r. maksymalnego odpisu na zfśs należy dokonać od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2013 r., tj. od 3278,14 zł. Jest to nowa kwota bazowa, którą należy też uwzględnić przy ustalaniu wysokości świadczenia urlopowego w najwyższej wysokości. Do 31 grudnia 2018 r. podstawa obliczenia maksymalnego odpisu na fundusz (a także świadczenia urlopowego) wynosi 3161,77 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim półroczu 2012 r.).

Wysokość odpisu podstawowego i odpisów dodatkowych (nieobowiązkowych) na zfśs w 2019 r.

Wysokość odpisu podstawowego i odpisów dodatkowych (nieobowiązkowych) na zfśs w 2019 r.

Osoba, na którą jest dokonywany odpis

Wysokość odpisu podstawowego

na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5%)

1229,30 zł

na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50%)

1639,07 zł

na jednego pracownika młodocianego:

 

w pierwszym roku nauki (5%)

w drugim roku nauki (6%)

w trzecim roku nauki (7%)

163,91 zł
196,69 zł
229,47 zł

Osoby, na które jest dokonywane dobrowolne zwiększenie

Zwiększenie odpisu podstawowego

na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczący lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

204,88 zł

Osoby, na które jest dokonywane dobrowolne zwiększenie

Zwiększenie funduszu

na każdego uprawnionego do opieki socjalnej emeryta i rencistę, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, nad którymi pracodawca sprawuje opiekę socjalną, fundusz może być zwiększony o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

204,88 zł

na każdą zatrudnioną osobę fundusz można zwiększyć o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem przeznaczenia całości tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę

245,86 zł

Źródło: Infor.pl

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy