Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Z obrad Krajowego Zjazdu Delegatów OZZPT


kzd

W dniach 14-16 maja 2024 r., w Białym Dunajcu obradował Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. Podczas obrad Delegaci uchwalili m.in. nowy Statut Związku oraz wybrali nowy skład Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT.

 

W pierwszym dniu Zjazdu Delegaci zapoznali się z nową treścią Statutu OZZPT. Po przeprowadzonej dyskusji nowy statut został przyjęty przez aklamację. Oprócz nowego Statutu OZZPT Delegaci uchwalili Regulamin funkcjonowania Krajowego Funduszu Strajkowego i Międzyzakładowych Funduszy strajkowych OZZPT.

W dalszej części obrad KZD na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT udzielił absolutorium Radzie Krajowej OZZPT.

Realizując program obrad Krajowy Zjazd Delegatów OZZPT uhonorował medalem „Zasłużony dla OZZPT” 17 członków Związku szczególnie wyróżniających się w działalności związkowej.

medale
fot. Medale „Zasłużony dla OZZPT”. Źródło: baza zdjęć OZZPT

Medal otrzymali:

 1. Ryszard Filochowski,
 2. Andrzej Pilis,
 3. Bogusław Dworak,
 4. Sławomir Szopiński,
 5. Jarosław Stafa,
 6. Rafał Nowak,
 7. Norbert Bartman,
 8. Katarzyna Kolczycka-Nowodyła,
 9. Anetta Płoszka,
 10. Marek Wróbel,
 11. Anna Kobani,
 12. Trajana Łaszczyńska,
 13. Marzena Lesiakowska,
 14. Bartłomiej Korszewski,
 15. Jarosław Dziedzic,
 16. Katarzyna Szlęk,
 17. Krzysztof Dłubała.

Ponadto Krajowy Zjazd Delegatów OZZPT wyróżnił Dyplomem uznania 7 członków OZZPT. Dyplom otrzymali:

 1. Joanna Perucka,
 2. Edyta Twardziak,
 3. Agnieszka Wiśniewska,
 4. Marta Domagała,
 5. Katarzyna Tomczuk,
 6. Mariusz Giziński,
 7. Michał Kuty.

W dalszej części obrad KZD OZZPT podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2025 rokiem jubileuszowym 20-lecia powstania Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. Ponadto Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu zobowiązał Radę Krajową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu do ogłoszenia wśród członków OZZPT konkursu na opracowanie jubileuszowego logo Związku oraz do uhonorowania ww. jubileuszu wykonaniem sztandaru Związku

Szczegóły konkursu znajdziesz tutaj … 

W kolejnym dniu obrad KZD OZZPT przeprowadził wybory nowej Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT. Skład ww. organów statutowych Związku znajdziesz tutaj …

W kolejnej części obrad KZD OZZPT przyjął plan działania Związku oraz wytyczył główne cele. Po rozpatrzeniu wniosków formalnych i wolnych wniosków obrady Krajowego Zjazdu Delegatów zostały zamknięte.

 

 

Opracował: Sławomir Szopiński

 

KZD OZZPT fotogaleria:

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy