Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Z obrad Prezydium Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu


Posiedzenie Prezydium RK OZZPT

W dniach 17, 18 i 19 października br., w Warszawie obradowało Prezydium Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. Plan finansowy Związku, rejestracja KRS, założenie profili zaufanych to tylko niektóre ze spraw, które były tematem obrad Prezydium.

 

W pierwszej części posiedzenia członkowie Prezydium zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Rady Krajowej OZZPT, za III kwartał 2019 r. a także z wykonaniem preliminarza wydatków za ten okres.

Następnie mówiono sprawy związane z reprezentowaniem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu na szczeblu Central Spółek Przewozy Regionalne sp. z o.o. oraz PKP PLK S.A.

stół konferencyjnyJednym z punktów posiedzenia było ustalenie wzorów Kalendarzy na rok 2020. Członkowie Prezydium zapoznali się z kilkoma projektami po dyskusji i uwzględnieniu zgłaszanych uwag ustalono wzór kalendarza. Postanowiono o złożeniu zamówienia na kalendarze trójdzielne, książkowe oraz długopisy reklamowe w ilościach niegłoszonych przez poszczególne Komórki organizacyjne Związku.

W dalszej części posiedzenia szczegółowo omówiono problemy związane, z rejestracją KRS oraz założeniem przez członków Prezydium Rady Krajowej OZZPT profilu zaufanego na platformie epuap. Prezydium RK OZZPT widzi konieczność zorganizowania przez Radę Krajową OZZPT szkolenia dotyczącego założenia konta epuap, przeprowadzenia procesu uzyskania dostępu do konta, wskazania praktycznego podpisywania dokumentów profilem zaufanym. Ustalono, że szkolenie odbędzie się w czwartym kwartale 2019 roku.

Zmiany w kodeksie pracy, kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o zfśs oraz ustawie o rachunkowości były tematem kolejnej części posiedzenia. Zebrani zapoznali się z terminem wprowadzenia ww. zmian ich treścią oraz konsekwencjami ww. zmian dla pracowników i związków zawodowych.

W części dotyczącej spraw bieżących członkowie Prezydium OZZPT zapoznali się z problemami jakie występują w poszczególnych Spółkach na terenie, których działa Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu.

W końcowej części posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu podjęło niezbędne decyzje i uchwały.

Autor: Sławomir Szopiński

Sekretarz Rady Krajowej OZZPT

 

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy