Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Z obrad Prezydium Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu


opzz4

W dniach 12 i 13 czerwca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej OZZPT dedykowane zmianom organizacyjnym Związku oraz negocjacjom płacowym w poszczególnych Spółkach.


W pierwszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Krajowej OZZPT poinformował zebranych o powołaniu dwóch nowych komórek organizacyjnych Związku. Od 1 maja 2023 rok rozpoczęła działanie Komisja Oddziałowa w Spółce Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., która jest komórką organizacyjna OZZPT MOZ przy Fedex Express. Druga Komisja Oddziałowa rozpoczęła działalność z dniem 1 czerwca br. w Spółce Europe Group sp. z o.o. Jest komórką organizacyjną OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A. 

Omawiając sprawy związane z OPZZ Przewodniczący Rady Krajowej OZZPT poinformował członków Prezydium o przedstawicielach OZZPT, którzy działają w zespołach problemowych OPZZ. Omówił także udział przedstawicieli OZZPT w szkoleniach organizowanych przez OPZZ i GIP oraz zaangażowanie członków Rady Krajowej OZZPT w opiniowaniu aktów prawnych przesłanych do konsultacji partnerom społecznym.

Kolega Sławomir Szopiński zapoznał członków Prezydium z zawartością nowego serwisu internetowego Związku pod nazwą Biblioteka OZZPT.

Członkowie Prezydium Rady Krajowej OZZPT zapoznali się z ofertą ochrony prawnej firmy CDO24. Po przeprowadzeniu dyskusji podjęto decyzję o przeprowadzeniu analizy zapotrzebowania na ww. usługę wśród członków Związku oraz równolegle o podjęciu negocjacji z ww. firmą w celu uzyskania bardziej atrakcyjnych warunków dostępu do usługi.

W dalszej części posiedzenia omówiono sprawy związane z:

 • wdrożeniem podwyżki wynagrodzeń w Spółce PKP PLK S.A.; 
 • toczącym się dialogiem społecznym w Spółce POLREGIO S.A.;
 • negocjacjami w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. (więcej na ten temat przeczytasz tutaj …).

Sprawy dotyczące koncepcji wdrożenia kompetencji do oceny kwartalnej w Spółce PKP Intercity S.A. oraz schematu wartościowania stanowisk pracy w Spółce PKP Intercity S.A. przybliżył zebranym kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT.

Mając na uwadze zmiany w ustawie o transporcie kolejowym Przewodniczący Rady Krajowej OZZPT zapoznał zebranych z pismem Ministerstwa Infrastruktury dotyczącym ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych dla pracowników kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, a także członków obsady pociągu, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym. Ww. ochrona obejmuje następujące stanowiska:

 • maszynista,
 • prowadzący pojazdy kolejowe,
 • dyżurny ruchu,
 • nastawniczy,
 • zwrotniczy,
 • kierownik pociągu,
 • ustawiacz,
 • manewrowy,
 • rewident taboru,
 • automatyk,
 • toromistrz,
 • dróżnik przejazdowy,
 • konduktor,
 • pracownicy obsługi technicznej i utrzymania porządku wchodzący w skład obsady pociągu.

Ministerstwo Infrastruktury wydało ww. pismo zwracając się do Związków Zawodowych oraz Spółek – przewoźników kolejowych z prośbą o włączenie się w kampanię informacyjną w zakresie dostępnych kanałów dystrybucji informacji co z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz podróżnych.

W części dotyczącej omówienia zmian w prawie pracy omówiono zmiany i propozycje zmian w:

 1. Kodeksie pracy (praca zdalna, badanie trzeźwości, dyrektywa work life-balance),
 2. Ustawie dotyczącej kas zapomogowo-pożyczkowych,
 3. Ustawie o rozwiazywaniu sporów zbiorowych,
 4. Ustawie o układach zbiorowych pracy,
 5. Ustawie o emeryturach pomostowych:
  • zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa pracy dla pracowników podlegających szczególnej ochronie – na każdym etapie postępowania sąd na wniosek takiego pracownika będzie udzielał zabezpieczenia w postaci nakazania dalszego zatrudniania tego pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  • obowiązek dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania – na wniosek pracownika (po I instancji),
  • wyłączenie kolejnego dodatku z wynagrodzenia minimalnego – tym razem dodatku za szczególne warunki pracy,
  • podwyższenie rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składki związkowej – z 500 do 840 zł.

W dalszej części posiedzenia Prezydium Rady Krajowej OZZPT podjęło niezbędne uchwały i decyzje, podpisano również pisma skierowana do Pracodawców:

 • PKP Intercity S.A.,
 • Koleje Śląskie Sp. z o.o.,
 • Europe Group sp. z o.o.

W końcowej części posiedzenia poszczególni przewodniczący MOZ OZZPT omówili szczegółowo problemy występujące u Pracodawców, u których działają komórki organizacyjne OZZPT.

Opracowanie: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy