Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Z obrad Prezydium Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu


Telefon i pociąg
W dniach 24, 25 i 26 lipca 2019 roku w Warszawie obradowało Prezydium Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. Odbyła się również kontrola Krajowej Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.
 

W pierwszej części posiedzenia skarbnik Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu zapoznał zebranych z dokumentacją finansową Związku za pierwsze półrocze 2019 r. następnie przekazał dokumentację zespołowi Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT w celu przeprowadzenia kontroli.

Porozumienie godziny nadliczbowePo zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Krajowa Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dokumentacja finansowa jest prowadzona na bieżąco z należytą starannością. W związku z powyższym KKR nie wnosi żadnych uwag w części dotyczącej całokształtu działalności finansowej, z uwzględnieniem celowości wpływów i wydatków. KKR nie ma także zastrzeżeń do prowadzenia i obiegu dokumentacji finansowo-księgowej.

Ponadto Krajowa Komisja Rewizyjna stwierdziła, że podejmowane przez Radę Krajową OZZPT uchwały i ich realizacja są zgodne ze Statutem OZZPT i innymi aktami prawnymi. Rada Krajowa OZZPT na bieżąco wykonuje uchwały władz zwierzchnich a zgromadzona dokumentacja i korespondencja są należycie ewidencjonowane i gromadzone.

Następnie, przewodniczący Rady Krajowej OZZPT zapoznał zebranych z działalnością Rady Krajowej w drugim kwartale 2019 r. W swoim wystąpieniu omówił sprawy związane, z rejestracją KRS oraz sprawy związane, z założeniem przez członków Prezydium Rady Krajowej OZZPT, profili zaufanych na platformie ePUAP.

Sprawy związane z toczącym się dialogiem społecznym w Spółce PKP Intercity S.A. (pisaliśmy o tym tutaj) omówił kolega Dariusz Dyjaczenko. Prezydium Rady Krajowej OZZPT podjęło decyzję o powołaniu zespołu do prowadzenia ww. dialogu społecznego w skład zespołu weszli: kol. Dariusz Dyjaczenko, kol. Rafał Nowak, kol. Sebastian Dworak.

W dalszej części posiedzenia omówiono problemy występujące na terenie działania poszczególnych komórek organizacyjnych Związku. Wśród najważniejszych spraw omówiono wydłużający się proces negocjacji wzrostu wynagrodzeń w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj) oraz problemy związane z wdrożeniem podwyżki wynagrodzeń w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi.

W ostatniej części posiedzenia zebrani zapoznali się z działalnością serwisu internetowego i mediów społecznościowych Związku. Z dużą aprobatą przyjęto wiadomość o uruchomieniu na portalu internetowym Związku forum dyskusyjnego.

Następnie Prezydium Rady Krajowej OZZPT podjęło niezbędne Uchwały oraz zaakceptowało plan Działania Związku na drugie półrocze 2019 r.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy