Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku


zfśs świnka skarbonka i monety

I ratę odpisu na ZFŚS należy przekazać do końca maja 2022 roku (31 maja – wtorek). Ile wynosi odpis na ZFŚS w 2022 roku?

 

ZFŚS w 2022

Kto tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku? Obowiązek ten spoczywa na podmiotach, które od 1 stycznia 2022 r. zatrudniają:

  • minimum 50 pracowników (pełne etaty),
  • od 20 do 49 pracowników (pełne etaty), gdy o utworzenie ZFŚS wnioskuje zakładowa organizacja związkowa.

Obowiązek utworzenia ZFŚS dotyczy również jednostek sektora budżetowego i samorządowego. W tym przypadku nie ma znaczenia liczba zatrudnianych pracowników. W sytuacji dobrowolnego utworzenia ZFŚS przez inne podmioty nie obowiązuje konkretna wysokość odpisów i terminy ich przekazania.

 

Odpis na ZFŚS w 2022

W 2022 roku odpisy na ZFŚS są wyższe niż w 2021 roku. Obecnie wysokość odpisu na ZFŚS ustala się w oparciu o kwotę przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2019 roku. Kwotą bazową do obliczeń odpisów jest więc 4434,58 zł.

Odpis podstawowy na ZFŚS w 2022 roku wynosi:

  1. pracownik zatrudniony w normalnych warunkach (37,5%) – 1662,97 zł
  2. pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50%) – 2217,29 zł

 

I rata odpisu na ZFŚS do końca maja 2022

Pracodawcy zobowiązani do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2022 roku przekazują środki w dwóch ratach we wskazanych terminach. Pierwszą ratę muszą przelać na rachunek funduszu do końca maja (wtorek 31 maja 2022 roku). Jej wysokość wynosi co najmniej 75% odpisu podstawowego. Należy podkreślić, że obowiązek ten nie dotyczy pracodawców, którzy utworzyli fundusz dobrowolnie. Przekazują oni środki na działalność funduszu w dowolnym terminie.

Kolejnym terminem na przekazanie drugiej raty jest 30 września 2022 roku. Należy wówczas przelać pozostałą część odpisów podstawowych oraz odpisy zwiększające.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 746).

Autor: Emilia Panufnik

Źródło: INFOR.pl

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy