Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Zebranie Prezydium Rady Krajowej OZZPT oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT


szczególna ochrona ustawa o związkach zawodowych

Kontrola Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT oraz Zmiany w Statucie OZZPT i strukturze organizacyjnej Związku były głównymi tematami posiedzenia Prezydium Rady Krajowej OZZPT oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT, które obyło się w dniach 28 i 29 września w Warszawie.

 

W pierwszym dniu posiedzenia zebrani zostali zapoznani z bieżącą działalnością Prezydium Rady Krajowej oraz zakresem współpracy Związku z OPZZ. 

w dalszej części posiedzenia odbyła się kontrola Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT, która dotyczyła działalności Rady Krajowej OZZPT za I półrocze 2021 roku.

Po uzyskaniu wyjaśnień od Przewodniczącego Rady Krajowej OZZPT, skarbnika i innych członków Prezydium Rady Krajowej OZZPT Krajowa Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Rady Krajowej w zakresie działalności finansowej, podejmowania i realizacji uchwał oraz gromadzenia dokumentacji związkowej.

W drugim dniu posiedzenia zebraniu omówili szczegółowo zmiany do Statutu OZZPT oraz Regulaminów wydanych na jego podstawie rekomendowanych przez Komisję Statutową OZZPT (pisaliśmy o tym tutaj). Członkowie Prezydium Rady Krajowej OZZPT pozytywnie ocenili propozycje Komisji Statutowej OZZPT i podjęli uchwałę o skierowaniu ww.  zmian na najbliższe posiedzenie Krajowego Zjazdu Delegatów.

W dalszej części posiedzenia zebrani zapoznali się ze zmianami w zasadach prowadzenia wewnętrznego KRS-u i innych rejestrów Związku. 

Sekretarz Rady Krajowej OZZPT zapoznał zebranych z najnowszymi zmianami w powszechnie obowiązującym systemie prawa dotyczącymi związków zawodowych w szczególności dotyczących:

  • nowej ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych;
  • zmian w ustawie o związkach zawodowych;
  • zmian przewidzianych przez program rządowy „Polski ład” dotyczących opodatkowania członków Związku (pisaliśmy o tym tutaj).

W części dotyczącej rozszerzenia działalności Związku Prezydium Rady Krajowej po przeprowadzonej dyskusji podjęło uchwałę o skierowaniu na najbliższe obrady Krajowego Zjazdu Delegatów wniosku o wpisanie do KRS-u trzech nowych oddziałów Związku.

Zebrani, zapoznali się z postępami w rokowaniach prowadzonych w ramach toczącego się dialogu społecznego w spółce „PKP Intercity” S.A. w sprawie systemowego wzrostu wynagrodzeń. W drodze uchwały Prezydium Rady Krajowej powołało zespół zadaniowy do prowadzenia ww. dialogu społecznego nadając mu niezbędne pełnomocnictwa i umocowania prawne.

Przewodniczący Rady Krajowej przybliżył zebranym sprawy związane z powstaniem nowej komórki organizacyjnej Związku w Spółce AVILOG Polska Sp. z o.o. (więcej na ten temat przeczytasz tutaj). W swoim wystąpieniu omówił działania Związku mające na  celu rozwiązanie problemów występujących u tego Pracodawcy.

W końcowej części posiedzenia przewodniczący poszczególnych komórek organizacyjnych Związku omówili problemy występujące u Pracodawców na terenie, których działają ich organizacje związkowe.

W wolnych wnioskach zebrani poruszyli sprawy związane z:

  • organizacją Krajowego Zjazdu Delegatów, 
  • podsumowaniem współpracy Związku z firma HOLIDAY PARK & Resort,
  • wykonaniem znaczka związkowego.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy