Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Zebranie Prezydium Rady Krajowej OZZPT oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT


szczególna ochrona ustawa o związkach zawodowych

Kontrola Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT oraz Zmiany w Statucie OZZPT i strukturze organizacyjnej Związku były głównymi tematami posiedzenia Prezydium Rady Krajowej OZZPT oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT, które obyło się w dniach 28 i 29 września w Warszawie.

 

W pierwszym dniu posiedzenia zebrani zostali zapoznani z bieżącą działalnością Prezydium Rady Krajowej oraz zakresem współpracy Związku z OPZZ. 

w dalszej części posiedzenia odbyła się kontrola Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT, która dotyczyła działalności Rady Krajowej OZZPT za I półrocze 2021 roku.

Po uzyskaniu wyjaśnień od Przewodniczącego Rady Krajowej OZZPT, skarbnika i innych członków Prezydium Rady Krajowej OZZPT Krajowa Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Rady Krajowej w zakresie działalności finansowej, podejmowania i realizacji uchwał oraz gromadzenia dokumentacji związkowej.

W drugim dniu posiedzenia zebraniu omówili szczegółowo zmiany do Statutu OZZPT oraz Regulaminów wydanych na jego podstawie rekomendowanych przez Komisję Statutową OZZPT (pisaliśmy o tym tutaj). Członkowie Prezydium Rady Krajowej OZZPT pozytywnie ocenili propozycje Komisji Statutowej OZZPT i podjęli uchwałę o skierowaniu ww.  zmian na najbliższe posiedzenie Krajowego Zjazdu Delegatów.

W dalszej części posiedzenia zebrani zapoznali się ze zmianami w zasadach prowadzenia wewnętrznego KRS-u i innych rejestrów Związku. 

Sekretarz Rady Krajowej OZZPT zapoznał zebranych z najnowszymi zmianami w powszechnie obowiązującym systemie prawa dotyczącymi związków zawodowych w szczególności dotyczących:

  • nowej ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych;
  • zmian w ustawie o związkach zawodowych;
  • zmian przewidzianych przez program rządowy “Polski ład” dotyczących opodatkowania członków Związku (pisaliśmy o tym tutaj).

W części dotyczącej rozszerzenia działalności Związku Prezydium Rady Krajowej po przeprowadzonej dyskusji podjęło uchwałę o skierowaniu na najbliższe obrady Krajowego Zjazdu Delegatów wniosku o wpisanie do KRS-u trzech nowych oddziałów Związku.

Zebrani, zapoznali się z postępami w rokowaniach prowadzonych w ramach toczącego się dialogu społecznego w spółce “PKP Intercity” S.A. w sprawie systemowego wzrostu wynagrodzeń. W drodze uchwały Prezydium Rady Krajowej powołało zespół zadaniowy do prowadzenia ww. dialogu społecznego nadając mu niezbędne pełnomocnictwa i umocowania prawne.

Przewodniczący Rady Krajowej przybliżył zebranym sprawy związane z powstaniem nowej komórki organizacyjnej Związku w Spółce AVILOG Polska Sp. z o.o. (więcej na ten temat przeczytasz tutaj). W swoim wystąpieniu omówił działania Związku mające na  celu rozwiązanie problemów występujących u tego Pracodawcy.

W końcowej części posiedzenia przewodniczący poszczególnych komórek organizacyjnych Związku omówili problemy występujące u Pracodawców na terenie, których działają ich organizacje związkowe.

W wolnych wnioskach zebrani poruszyli sprawy związane z:

  • organizacją Krajowego Zjazdu Delegatów, 
  • podsumowaniem współpracy Związku z firma HOLIDAY PARK & Resort,
  • wykonaniem znaczka związkowego.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum