Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń. Związki zawodowe wszczęły dialog społeczny.


Podwyżka wynagrodzeń KM 2018

Wszczęciem dialogu społecznego przez Związki Zawodowe zakończyło się drugie spotkanie partnerów społecznych w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., które odbyło się w dniu 27 lutego 2024 r.

 

Podczas pierwszego spotkania dotyczącego wzrostu wynagrodzeń, które obyło się w dniu 17 stycznia 2024 r. Związki zawodowe zgłosiły żądanie wdrożenia od 1 marca br. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 1000 zł do uposażenia zasadniczego dla każdego pracownika.

Podczas drugiego spotkania, które odbyło się 27 lutego br. zajmując stanowisko  w sprawie żądania strony społecznej zaproponował wdrożenie podwyżki wynagrodzeń w wysokości 400 zł do uposażenia zasadniczego od 1 lipca 2024 r.

Strona społeczna odrzuciła propozycję Pracodawcy podtrzymując swoje żądania z dnia 17 stycznia 2024 r. Jednocześnie działając na podstawie Porozumienia z dnia 29 lutego 2016 roku dotyczącego wzajemnych zobowiązań Stron ZUZP dla Pracowników „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. w Warszawie Związki Zawodowe wszczęły dialog społeczny żądając wdrożenia od 1 marca 2024 r. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 1000 zł do uposażenia zasadniczego dla każdego pracownika. Ponadto reprezentujące pracowników organizacje związkowe zgłosiły wniosek aby następne spotkanie w ramach toczącego się dialogu społecznego odbyło się w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący OZZPT MOZ w Warszawie.

O postępach w rokowaniach w ramach toczącego się dialogu społecznego będziemy Was informować na bieżąco.

 

Opracowanie: Sławomir Szopiński

 

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy