Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Ustalono zasady wdrożenia podwyżek wynagrodzeń


Podwyżka wynagrodzeń KM 2018

W dniu dzisiejszym, w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. odbyło się spotkanie partnerów społecznych podczas, którego strony ustaliły zasady wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki.

 

Podpisaniem porozumienia w sprawie zasad wzrostu wynagrodzeń zakończyło się kolejne spotkanie Pracodawcy z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi (historię negocjacji płacowych znajdziesz tutaj).

Strony zgodnie ustaliły wdrożyć od 1 lipca 2021 roku podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 220 zł do uposażenia zasadniczego dla wszystkich pracowników Spółki zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2021 r. Wyrównanie za lipiec br. nastąpi do dnia 10 października 2021 r.

Ustalono również, że pracownicy zatrudnieni w okresie pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2021 roku otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 100 zł do uposażenia zasadniczego.

Zgodnie z zapisami porozumienia z podwyżki wynagrodzeń wyłączeni są pracownicy będący w okresie wypowiedzenia od dnia 1 lipca br. do dnia dzisiejszego, a także pracownicy, których stosunek pracy uległ rozwiązaniu do dnia podpisania porozumienia. Powyższe nie dotyczy pracowników, którzy w ww. okresie nabyli uprawnienia emerytalne lub rentowe.

Ponadto strony ustaliły, że do rozmów płacowych powrócą w I kwartale 2022 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy