Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Odpis na fundusz socjalny wzrośnie w 2019 r. o 3,4 procenty.


zfśs świnka skarbonka i monety
Kwota naliczana przez pracodawców na działalność socjalną w drugim półroczu 2019 roku wyniesie 1 271,2 zł. O planach rządu dotyczących zwiększenia odpisu na zfśs w br. pisaliśmy tutaj.
 

ważna informacjaW 2019 r. odpis podstawowy naliczany na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) na każdego pracownika ma wynosić w okresie od stycznia do lipca 1229,3 zł, natomiast od sierpnia do grudnia 1271,2 zł. Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie ustawy o zmianie ustawy z 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r. (Dz.U. poz. 2435), która została przyjęta przez rząd.

Co do zasady odpis na fundusz na dany rok powinien stanowić 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego (lub jego drugiej połowy, jeśli było wyższe). Jednak przez kilka lat jego wartość była zamrożona i w 2019 r. jest on naliczany od kwoty średniej pensji z drugiego półrocza 2013 r. Teraz ma się to zmienić, bo zgodnie z zaproponowanym w projekcie nowym brzmieniem art. 5h ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352), od sierpnia podstawę naliczania funduszu będzie stanowić kwota przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2014 r.

– Informację o odmrożeniu odpisu przyjmujemy z umiarkowaną satysfakcją i liczymy, że w kolejnych latach nastąpi powrót do sytuacji, gdy kwota odpisu jest powiązana ze średnią pensją z roku poprzedniego – mówi Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ „Solidarność”.

Jednocześnie w nowelizacji art. 5h ustawy o ZFŚS uregulowana została kwestia terminu odprowadzania pieniędzy pochodzących z odpisu na konto funduszu w br. Ogólna reguła wynikająca z art. 6 ustawy o ZFŚS wskazuje bowiem, że środki te powinny trafić na rachunek funduszu do końca września danego roku, z tym, że do 31 maja pracodawca musi tam przekazać co najmniej 75 proc. równowartości odpisów. Natomiast nowelizacja zakłada, że czas na wpłatę całości pieniędzy, uwzględniający dotychczas przelane środki naliczone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w drugim półroczu 2013 r., będzie mijał 31 października.

– Odmrożenie odpisu oznacza nie tylko zwiększenie kosztów działalności pracodawcy w stosunku do tych zaplanowanych w budżecie na ten rok, ale będzie też skutkować dodatkową pracochłonnością przy administrowaniu funduszem – podkreśla Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan.

Dodaje, że pracodawcy muszą się liczyć z koniecznością zmiany ustalonego już planu rzeczowo-finansowego ZFŚS oraz dodatkowych negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi, np. w kwestii zwiększania świadczeń czy wprowadzania nowych wypłat. Ze względu na termin zmian i procedury będzie to trudne do przeprowadzenia.

Szacowany przez Ministerstwo Finansów koszt odmrożenia podstawy odpisu spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa – w jego jednostkach tworzenie ZFŚS jest obowiązkowe – o ok. 7 mln zł. Ponadto w projekcie przewidziana została podwyżka odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów służb mundurowych (w ich przypadku pieniądze są odprowadzane na mocy odrębnych przepisów niż ustawa o ZFŚS). 

Autor: Michalina Topolewska

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy