Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

PKP Intercity S.A., Zakład Centralny – Ustalono zasady wdrożenia podwyżki wynagrodzeń


PKP Intercity pociąg Pendolino
W dniu 21 sierpnia 2019 r., w siedzibie PKP Intercity S.A., Zakład Centralny w Warszawie odbyło się spotkanie Pracodawcy, z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi, dotyczące ustalenia zasad wzrostu wynagrodzeń w 2019 r. 
 

Podstawę rozmów dotyczących ustalenia zasad wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP Intercity S.A., Zakładu Centralnego w roku 2019 stanowiło porozumienia z dnia 7 sierpnia 2019 roku zawarte pomiędzy Zarządem Spółki PKP Intercity S.A. a Centralami Krajowymi Związków Zawodowych (pisaliśmy o tym tutaj).

Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzenia w PKP Intercity podpisane przez strony
Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie

W drodze negocjacji strony ustaliły, że od 1 września 2019 roku zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP Intercity S.A., Zakładu Centralnego wynagradzanych wg. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (dalej ZUZP) w kwocie minimalnej 230 zł i maksymalnej nie większej niż 300 zł (proporcjonalnie do wymiaru etatu) według stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2019 r.

Ponadto ustalono, że zaoszczędzone środki finansowe zostaną przekazane do dyspozycji Dyrektora Zakładu i przeznaczone na podwyżkę wynagrodzeń pracownikom poszczególnych Sekcji.

Strony postanowiły, iż od dnia 1 września 2019 r. wynagrodzenie brutto pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP będzie stanowić iloczyn aktualnego ich mnożnika (krotności) i kwoty 4 050 zł.

Pracodawcę podczas spotkania reprezentowała Pani Ewa Gruszka, Dyrektor PKP Intercity S.A., Zakładu Centralnego.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Autor: Dariusz Dyjaczenko

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy