Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

W PKP intercity S.A. rozmawiano o wzroście wynagrodzeń


pendolino

W dniu 23 sierpnia br. w Centrali Spółki PKP Intercity S.A. odbyło się spotkanie Pracodawcy z reprezentującymi Pracowników związkami zawodowymi dotyczące podwyżek wynagrodzeń i zmiany Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

 

Inicjatorami rozpoczęcia rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki PKP Intercity S.A.  było 11 Central związkowych, które w dniu 26 lipca 2022 roku zgłosiły Pracodawcy wniosek o wdrożenie od 1 sierpnia 2022 r. podwyżki wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł do wynagrodzenia zasadniczego – pisaliśmy o tym tutaj…

Rozpoczynając spotkanie Prezes Spółki przekazał partnerom społecznym podziękowanie za postawę Pracowników w ostatnich trudnych miesiącach, doceniając ich zaangażowanie i podjęty wysiłek. Podkreślił, że propozycja przygotowana przez Spółkę jest zaproszeniem do wspólnej dyskusji i w tym względzie liczy na wypracowanie satysfakcjonującego obie strony konsensusu.

Odnosząc się do argumentów zawartych w piśmie Strony Społecznej z 26 lipca br. (treść ww. pisma znajdziesz tutaj …) zawierającego postulat wdrożenia od 1 sierpnia br. podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników wynagradzanych wg ZUZP o 500,00 zł oraz proporcjonalnej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP Pracodawca stwierdził, że ponieważ żądanie wyrażone przez Związki Zawodowe uzasadniono wysokim poziomem inflacji i wzrostem rynkowych wynagrodzeń to wzrost wynagrodzeń w PKP Intercity S.A. w ciągu ostatnich sześciu lat był porównywalny ze wzrostem wynagrodzeń rynkowych i znacznie powyżej poziomu inflacji. Pracodawca dodał, że ostatnia podwyżka wynagrodzeń od stycznia 2022 r. wraz z wprowadzeniem premii motywacyjnej spowodował wzrost wynagrodzenia średnio o ponad 17%.

Uznając jednak konieczność poprawy sytuacji płacowej w Spółce przedstawiciele Pracodawcy przedstawili Stronie Społecznej propozycję zmian zasad wynagradzania pracowników wynagradzanych wg ZUZP od stycznia 2023 roku, połączonej ze wzrostem poziomu wynagrodzeń. Zdaniem Pracodawcy proponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie porównywalnych poziomów podwyżek wynagrodzeń we wszystkich grupach stażowych oraz uatrakcyjnienie oferty Spółki z punktu widzenia kandydatów z rynku pracy. Pracodawca podkreślił jednocześnie, że zaproponowane zmiany są korzystne także dla pracowników z dużym stażem pracy.

Odnosząc się do propozycji Pracodawcy przedstawiciele Związków Zawodowych wskazali na konieczność jej dokładniejszego przeanalizowania i skonsultowania. Poprosili o przekazanie danych obrazujących aktualne wynagrodzenia zasadnicze względem stawek obowiązujących w ZUZP. Strona Społeczna zgłosiła również postulat waloryzacji stawki ekwiwalentu za deputat węglowy oraz rozważnego ustalenia warunków ewentualnej zmiany zasad wynagradzania pracowników Centrali. 

Z propozycją zmian systemu wynagradzania zaproponowanych przez Pracodawcę możesz zapoznać się tutaj …

Strony ustaliły, że rozmowy w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników Spółki PKP Intercity S.A. będą kontynuowane podczas następnego spotkania, które odbędzie się 13 września 2022 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowali: kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT oraz kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT.

O postępach w negocjacjach będziemy Was informować na bieżąco.

Opracowanie: Sławomir Szopiński

 

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy