Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

PKP Intercity S.A., Zakład Południowy – ustalono zasady wdrożenia podwyżek wynagrodzeń


PKP intercity pendolino na tle lasu
W środę, 21 sierpnia 2019 roku, w siedzibie „PKP Intercity” S.A., Zakład Południowy w Krakowie odbyło się spotkanie Pracodawcy, z działającymi w zakładzie związkami zawodowymi, dotyczące zasad wdrożenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Zakładu.
 

podwyżka wynagrodzeńStrony wspólnie ustaliły, że wdrożenie podwyżki wynagrodzeń, dla pracowników „PKP Intercity” S.A. Zakład Południowy w Krakowie odbędzie się zgodnie z ustaleniami zawartymi w porozumieniu z dnia 07.08.2019 r., podpisanego na szczeblu Centrali Spółki, przez Zarząd i Krajowe Centrale Związków Zawodowych (pisaliśmy o tym tutaj).

Przypominamy, że w ramach podpisanego porozumienia określającego zasady przyznania podwyżek wynagrodzeń w Spółce Pracodawca i Strona Społeczna ustaliły, że:

  • Spółka wdroży od dnia 1 września 2019 roku podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład „PKP Intercity” S.A. (dalej ZUZP) w kwocie 250 zł miesięcznie średnio na jednego zatrudnionego pracownika wynagradzanego wg ZUZP (proporcjonalnie do wymiaru etatu) wg stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2019 r.
  • Z podwyżek wyłączeni są pracownicy będący w okresie wypowiedzenia (co najmniej jeden dzień takiego okresu licząc od dnia dzisiejszego do dnia 1 września 2019 r.) oraz osoby, z którymi w okresie od dnia dzisiejszego do dnia 1 września 2019 r. została rozwiązana umowa o pracę (z wyjątkiem pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę), a także osoby przebywające na urlopach bezpłatnych.
  • Środki na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników Zakładów Spółki wynagradzanych wg ZUZP zostaną rozdzielone w ramach poszczególnych Sekcji w Zakładach. Minimalna wysokość indywidualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w Zakładach Spółki w przeliczeniu na pełen etat wyniesie 200 zł, a maksymalna 300 zł, przy czym wynagrodzenie zasadnicze po podwyżce nie może być wyższe niż określone w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego w Załączniku nr 2 do ZUZP.
  • Od dnia 1 września 2019 r. wynagrodzenie brutto pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP będzie stanowić iloczyn aktualnego ich mnożnika (krotności) i kwoty 4 050 zł.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Artur Rybak, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PKP Intercity S.A., Zakład Południowy w Krakowie.

O zasadach wdrożenia podwyżek wynagrodzeń w innych Zakładach Spółki „PKP Intercity” S.A., w których działają komórki organizacyjne Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, możecie przeczytać tutaj.

Autor: Sebastian Dworak

 

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy