Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Podpisano porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń


nie ma porozumienia płacowego w KM
Po wznowieniu dialogu społecznego (pisaliśmy o tym tutaj) pracodawca, niespodziewanie zwołał kolejne posiedzenie dotyczące wzrostu wynagrodzeń w roku 2019. Kontynuując dialog strony osiągnęły porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń. 
 
Nadal nie ma porozumienia płacowego w Kolejach Mazowieckich
Robert Stępień, Prezes Zarządu „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.

Spotkanie otworzył Pan Robert Stępień, Prezes Zarządu „Koleje Mazowieckie-KM” sp z o.o. Przypomniał zebranym dotychczasowy przebieg negocjacji. Następnie Prezes Stępień przedstawił propozycję pracodawcy dotyczącą wdrożenia podwyżki wynagrodzeń:

 1. Wdrożenie podwyżki płac w wysokości 200,00 zł do uposażenia zasadniczego dla każdego pracownika zatrudnionego na dzień 1 sierpnia 2019 r., niezależnie od posiadanego stanowiska;
 2. Podwyżka wynagrodzeń zostanie wdrożona od dnia 1 sierpnia 2019 roku.
 3. Dodatkowo pracodawca deklaruje wypłatę:
  • jednorazowej premii z okazji Święta Kolejarza w wysokości 750,00 zł,
  • Jednorazowej premii z okazji Świąt Bożego Narodzenia w wysokości 600,00 zł,
  • jednorazowej premii rocznej – zaplanowana pula środków na premię w kwocie 1 392 000 zł.

Ponadto pracodawca zaproponował wypłacenie dodatkowego świadczenia związanego z jubileuszem 15-lecia Spółki z podziałem na trzy grupy, w zależności od posiadanego stażu pracy w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.:

 • Staż pracy do 5 lat – 500,00 zł;
 • Staż pracy od 5 do 10 lat – 1 000,00 zł;
 • Staż pracy powyżej 10 lat – 1 300, zł.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pracodawcy związki zawodowe wyraziły zgodę na przedstawiona propozycję z zastrzeżeniem, aby świadczenie wypłacane w związku z jubileuszem 15-lecia Spółki, dla pracowników posiadających staż pracy powyżej 10 lat w Spółce wynosiło 1 500,00 zł. 

Pracodawca zaakceptował propozycję strony społecznej. Mając powyższe na uwadze Pracodawca i związki zawodowe podpisały Porozumienie płacowe następującej treści:

Porozumienie stron***

Strony zgodnie oświadczają, że wyrażają zgodę na następujące rozwiązania płacowe w roku 2019:

 1. 200,00 zł do uposażenia zasadniczego dla każdego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. podwyżka wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. i dotyczy osób zatrudnionych na ten dzień,
 3. w zakresie świadczeń płacowych dodatkowych (jednorazowych) wypłacanych za 2019 rok:
  • Święto Kolejarza – 750,00 zł;
  • Premia z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 600,00 zł;
  • Premia roczna – zaplanowana pula środków na premie pracownicze w kwocie 1 392 000,00 zł;
  • Wypłacenie dodatkowego świadczenia związanego z jubileuszem 15-lecia Spółki z podziałem na trzy grupy, w zależności od posiadanego zakładowego stażu pracy w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp z o.o.:
   • Do 5 lat stażu pracy – 500,00 zł,
   • Od 5 do 10 lat stażu pracy – 1 000,00 zł,
   • Powyżej 10 lat stażu pracy – 1 500, 00 zł.

Strony zgodnie oświadczają, że podwyżka wynagrodzeń opisana w ust. 1. nie dotyczy pracowników wynagradzanych tzw. „Wynagrodzeniem wskaźnikowym” oraz pracowników będących w okresie rozwiązania umowy o pracę.

Strony zgodnie oświadczają, że ich zgodną intencją było wyłączenie pracowników wynagradzanych tzw. „wynagrodzeniem wskaźnikowym” z mocy porozumienia płacowego zawartego w dniu 3 sierpnia 2018 roku.

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsze porozumienie płacowe wyczerpuje obecne żądania kierowane do Pracodawcy w zakresie podwyżki wynagrodzeń w ramach toczących się dialogów społecznych, prowadzonych pomiędzy stroną społeczną a pracodawcą.

Strony zgodnie oświadczają o woli przystąpienia do rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń w maju 2020 roku.

 

***- pisownia oryginalna.

Bartman Norbert
Norbert Bartman, przewodniczący OZZPT MOZ w Warszawie

W spotkaniu uczestniczyło 10 związków zawodowych. Po raz kolejny, w tak ważnym spotkaniu zabrakło przedstawiciela Związku Zawodowego „Kontra Małopolska” Komisji Międzyzakładowej Nr 375. Ocenę postępowania przedstawiciela tej organizacji pozostawię członkom tego Związku.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy