Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Kolejne spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń


Koleje Mazowieckie - negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń przerwane przez Pracodawcę
13 sierpnia 2019 roku, w siedzibie Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. odbyło się kolejne spotkanie Pracodawcy, z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi, dotyczące wzrostu wynagrodzeń, dla pracowników Spółki, w roku 2019.
 

Po raz siódmy, przy stole obrad spotkali się partnerzy społeczni aby prowadzić negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.. Niestety i tym razem strony nie osiągnęły porozumienia.

stół konferencyjnyRozpoczynając spotkanie Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych, Pan Mariusz Bartkowski przedstawił nową propozycję Pracodawcy, proponując zachowanie nagrody z okazji Święta Kolejarza i 15-lecia Spółki oraz premii z okazji Świąt Bożego Narodzenia i premii rocznej dla najlepszych pracowników wypłaconej w styczniu 2020 roku. Ponadto Pracodawca zaproponował wdrożenie podwyżki wynagrodzeń w wysokości 180 zł do uposażenia zasadniczego od 1 września 2019 r.

Zajmując stanowisko wobec propozycji Pracodawcy strona społeczna  przedstawiła swoje stanowisko żądając wdrożenia podwyżki wynagrodzeń, od 1 lipca 2019 r., w wysokości 280 zł do uposażenia zasadniczego.

Pracodawca nie zaakceptował żądania związków zawodowych.

Mając na uwadze przedłużające się negocjacje płacowe Pan Jan P., przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pasażerskich Przewozów Regionalnych w imieniu trzech organizacji związkowych (NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i własnej) działając na podstawie Porozumienia dotyczącego wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. zgłosił wznowienie zawieszonego sporu zbiorowego. Jednocześnie ww. organizacje związkowe nie wyraziły zgody na dołączenie się do sporu zbiorowego innych związków zawodowych. Tym samym zostało zerwane wspólne stanowisko związków zawodowych.

Odnosząc się do oświadczenia Przewodniczącego ZZK OC MOZ PPR Pracodawca zaproponował spotkanie w ramach sporu zbiorowego na dzień 20 sierpnia 2019 roku. Jednocześnie Pracodawca przypomniał, że w sierpniu 2018 roku ww. trzy organizacje związkowe podpisały porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń w roku 2018.

Mając na uwadze stanowisko Pracodawcy oraz postawę ww. związków zawodowych (ZZK OC MOZ PPR, NSZZ „Solidarność” ZZMK w Polsce) przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników KM Pan Zbigniew S. oraz przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie Pan Norbert B. zgłosili wznowienie zawieszonego dialogu społecznego. Ponadto wystąpili z apelem o przyłączenie się do toczącego się dialogu społecznego innych organizacji związkowych, które wyrażą taka wolę.

Odnosząc się do stanowiska ww. dwóch organizacji związkowych Pracodawca zaproponował spotkanie w ramach toczącego się dialogu społecznego w dniu 22 sierpnia 2019 roku.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, podczas spotkania reprezentowali: kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie oraz kol. Agnieszka Wiśniewska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Historia rokowań wzrostu wynagrodzeń:

  1. 21 maja 2019 r.
  2. 04 czerwca 2019 r.
  3. 02 lipca 2019 r.
  4. 30 lipca 2019 r.
  5. 06 sierpnia 2019 r.
  6. 13 sierpień 2019 r.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy