Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

W PKP PLK rozmawiano o skutkach epidemii koronawirusa


koronawirus telekonferencja PLK

W dniu 7 maja 2020 roku odbyła się wideokonferencja Prezesa PKP PLK S.A. z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi dotycząca sytuacji Spółki w czasie trwania epidemii koronawirusa

 

Omawiając działania, jakie podjął Pracodawca w związku z ogłoszonym stanem epidemii Prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel poinformował stronę społeczną iż w Spółce obowiązują Wytyczne w sprawie postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną. Ponadto w Spółce:

 1. wstrzymano wyjazdy służbowe za granicę;
 2. wprowadzono zakaz udziału pracowników Spółki w targach i konferencjach;
 3. powołano Zespół Kryzysowy do spraw koordynacji działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co1 w PKP PLK S.A.;
 4. tam gdzie jest to możliwe wprowadzono pracę zdalna;
 5. wprowadzono zakaz udziału pracowników w szkoleniach zewnętrznych prowadzonych metodą bezpośrednią.

Omawiając bieżącą sytuację Spółki Prezes wskazał, że:

 • w Spółce od 200 do 300 osób dziennie przebywa na zasiłku opiekuńczym z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8;
 • 60 do 70 osób dziennie przebywa na kwarantannie;
 • Spółka osiąga  o 56 mln zł / miesiąc mniejsze wpływy z tytułu udostępniania linii;
 • w Spółce ogranicza się wszelkie wydatki i zakupy do niezbędnego minimum i konieczności bieżącego utrzymania.

W swoim wystąpieniu, omawiając zatrudnienie,  Prezes poinformował związki zawodowe iż znacznie zmniejszyła się ilość godzin nadliczbowych a tam gdzie jest to możliwe pracownicy wykorzystują zaległe urlopy wypoczynkowe. W związku z informacją rządu o odmrażaniu gospodarki podejmowane są działania w kierunku ograniczenia pracy zdalnej.

Dementując krążące wśród załogi plotki Prezes Merchel oświadczył, że:

 • Pracodawca nie widzi potrzeby zmniejszenia wymiaru czasu pracy ani obniżenia pracownikom wynagrodzenia;
 • Nagrody jubileuszowe a także odprawy emerytalne będą wypłacane w wielkości przysługującej pracownikowi;
 • Odpis na fundusz socjalny będzie w ustawowej wysokości i zostanie przekazany Zakładom w obowiązujących terminach. Prezes zapewnił, że zrobi wszystko żeby znaleźć możliwości na jego zwiększenie. Oświadczył, że do końca maja do Zakładów zostanie przekazane 75% odpisu;
 • Pracodawca posiada 100% środków na wynagrodzenie.

Strony ustaliły, że następna wideokonferencja odbędzie się za około 2 tygodnie. Po jej zakończeniu niezwłocznie przekażemy Wam relację.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy